OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO - STAŻYSTA

Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie (staż urzędniczy) -1 etat

Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2019 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pokój 123 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie

Oddział Kadr

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin


Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO - STAŻYSTA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d