Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • mapa dojazdu do Sądu, treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.
  • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/download/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego-2021-1617191395.pdf

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-05.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używac standartowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nowak, webadmin@szczecin-centrum.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914 85 53 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nowak, adres poczty elektronicznej: webadmin@szczecin-centrum.sr.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 48 55 376. Każdy ma prawo: - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: - dane kontaktowe osoby zgłaszającej, - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: - Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie - Adres: ul. Kaszubska 42 - 70-227 Szczecin - e-mail: administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl - telefon: 914 855 275 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kaszubskiej. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od strony ul. Limanowskiego. Dodatkowo Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze na poziomie 0 i Biuro Obsługi Interesanta wraz z czytelnią akt i kasą Sądu na poziomie „-1”. W budynku jest winda. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Biurze Obsługi Interesantów można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Limanowskiego 1, 70-227 Szczecin. Do budynku prowadzi wejście od ul. Limanowskiego. Wejście znajduje się na niskim parterze. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od ul. Limanowskiego. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 1 i 2. W budynku jest winda. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na rogu ul. Limanowskiego i 3 Maja. Ulica Limanowskiego jest ulicą jednokierunkową i na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Narutowicza 19, 70-227 Szczecin. Do budynku prowadzi wejście od ul Narutowicza. Wejście znajduje się na niskim parterze. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Budynek wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy, natomiast brak windy. Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 0 oraz sale rozpraw znajdujące się na I i II piętrze. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na ul. Kaszubskiej lub na ul. Potulickiej. Od skrzyżowania z ul. Potulicką do skrzyżowania z ul. 3 Maja, na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się po prawej stronie o głównego wejścia. Czytelnia akt znajduje się na IV piętrze. W budynku jest winda. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się naprzeciwko budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 20, 22 lub ul. Wyszyńskiego 32, 34. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-05 10:50:54
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-05 10:45:57
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 11:00:35
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 10:50:00
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 10:48:08
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 07:46:46
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:23:29
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:15:32
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:12:35
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-04 15:12:41
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:52:01
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:45:40
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:38:41
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:28:24
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:24:03
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj