ZMIANA NUMERU KONTA OD WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO WYDZIAŁÓW KRS ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „S-24” ORAZ PORTALU REJESTRÓW SĄDOWYCH

UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA OD WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO WYDZIAŁÓW KRS ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) ORAZ PORTALU REJESTRÓW SĄDOWYCH (https://prs.ms.gov.pl) 

Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS:

1.      Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) oraz Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

 2.      Opłaty sądowe od wniosków składanych a pośrednictwem  systemu „S-24” wnoszone są wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.     

3.      Opłaty sądowe od wniosków składanych za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wnoszone są:

a)      przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 

b)      przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

4.      Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek.

5.      Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp. należy wpłacać na konto sum na zlecenie sądu, który rozpoznaje wniosek (prowadzi postępowanie).

Dokonując wpłaty (z pkt 3b, 4 i 5) należy w tytule przelewu zamieścić:
·      sygnaturę sprawy, nr KRS podmiotu lub numer karty dłużnika

·      imię i nazwisko lub nazwę podmiotu

·      adres

·      zaliczka (na biegłego, tłumacza, wynagrodzenie dla kuratora, inna)

Do wniosków od których opłata wniesiona została w sposób opisany w pkt. 3b, 4 i 5 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Rejestr zmian dla: ZMIANA NUMERU KONTA OD WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO WYDZIAŁÓW KRS ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „S-24” ORAZ PORTALU REJESTRÓW SĄDOWYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 16:36:22
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 16:30:20
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj