Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021

Dla kogo:

 1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat - szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego)
 2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego. W uzasadnionych przypadkach udzielamy też pomocy pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe

 

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych,
 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych,
 • Konsultacje z psychiatrą,
 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny),
 • Mediacje,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej,
 • Schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach),
 • Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej, inne.

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

 • pomoc psychologiczna,
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.

 

Gdzie:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie, ul. Energetyków 10
  Tel. 663 606 609
  Dyżur osobisty: poniedziałki 8:00-20:00; wtorek-piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-12:00

 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kamieniu Pomorskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim;
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie;
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Policach - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Goleniowie - Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie;
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie;
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Choszcznie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie;
 • Lokalny Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryficach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach;
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pyrzycach - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Myśliborzu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu;
 • Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świnoujściu, Urząd miasta Świnoujście Wydział Zdrowia.

Informacje i zapisy: tel. 663 606 609, telefon czynny całą dobę.

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17 15:02:58
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17 15:00:33
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17 15:00:52
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-04 08:05:04
Publikacja w dniu:
2021-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-04 08:02:52
Publikacja w dniu:
2021-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-03 15:30:02
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-03 15:28:49
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-03 15:20:16
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj