Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Sąd Rejonowy Szczecin –Centrum w Szczecinie, zgodnie z art. 13a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. ( tj. Dz.U.2017.159 ze zm.) przedstawia:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

o wartości powyżej 30 tys. euro w 2019 roku.

Lp.

Kody CPV

Przedmiot zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia ( netto PLN)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w 2019r.

1

90910000-9

90919200-4 90612000-0 90620000-9 77310000-6 77300000-3

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19, ul. Królowej Korony Polskiej 31, ul. Kaszubskiej 42, ul. Limanowskiego 1, wokół budynków Sądu oraz kompleksowe utrzymanie zieleni.

 usługa

Przetarg nieograniczony

 300 000

 

 

 I kwartał 2019r.

2

7971000-4

Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie

 usługa

Postępowanie w trybie art.138o

280 000

 

 II kwartał 2019r.

3

6651100-5

66512100-3

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i ich rodzin          

usługa

Przetarg nieograniczony

240 000

 

 II kwartał 2019r.

 

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d