Okręgowa Izba Radców Prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie 
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3 
70-442 Szczecin 

tel./fax (0 91) 488-27-22, 489-16-70
http://oirp.szczecin.pl/
e-mail oirp_szczecin@radca.lex.pl

Rejestr zmian dla: Okręgowa Izba Radców Prawnych