Wydziały

I Wydział Cywilny

rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Marta Karnacewicz
Z-ca Przewodniczącego - SSR Joanna Rawska-Szklarz

Kierownik sekretariatu - Elżbieta Czyżykowska-Dreger
pok.129
tel. 91 48-55-280
fax. 91 48-55-521
wydz1cywilny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

III Wydział Cywilny

rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Anna Szarek
Z-ca Przewodniczącej – SSR Małgorzata Janik - Białek 

Kierownik Sekretariatu - Wioletta Rucińska
pok. 215
tel. / fax. 91 48-55-435
wydz3cywilny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

IV Wydział Karny

sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie,
z wyłączeniem spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodniczący - SSR Artur Witek 
Z-ca Przewodniczącego - SSR Waldemar Jędrzejewski

Kierownik Sekretariatu - p.o. Katarzyna Błogowska
pok. 108
tel. 91 48-55-260
fax. 91 48-55-485
wydz4karny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

V Wydział Karny

sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy  przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Agnieszka Bręczewska-Sowa

Z-ca Przewodnicząceej - SSR Rafał Pawliczak

Kierownik Sekretariatu - Jadwiga Skiba
pok. 120
tel. 91 48-55-330
fax. 91 48-55-330
wydz5karny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

VI Wydział Egzekucyjny

sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.)

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Sylwia Szwajczuk

Kierownik Sekretariatu - Iwona Harbuz
pok. 79
tel.(91) 48-55-411
fax: (91) 48-55-412
wydz6egz@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich

sprawy rodzinne i nieletnich określone w art. 12 par. 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu 

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Marta Kazaniecka

Z-ca Przewodniczącej -  SSR Grażyna Robaczewska

Kierownik Sekretariatu - Adrianna Magdziarz 
pok. 203
tel. 91 48-55-423
fax. 91 44-80-539
wydz8rodzinny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecinie-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu

ul. Narutowicza 19

70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Konrad Kujawa

Z-ca Przewodniczącego - SSR Marek Burzyński

Kierownik Sekretariatu - Agata Rozbiewska
Tel. 91 48 55 402
wydz9pracy@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

X Wydział Gospodarczy

rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Joanna Stelmasik
Z-ca Przewodniczącej - SSR Kornelia Żminkowska

Kierownik Sekretariatu - Iwona Pińska
pok. 118
tel. 91 48-55-397
fax. 91 48-55-398
wydz10gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

XI Wydział Gospodarczy

rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu

ul Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Dariusz Plewczyński

Z-ca Przewodniczącego - SSR Artur Mączyński

Sekretariat
tel. 91 48-55-228
fax. 91 48-55-228
wydz11gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Kierownik Sekretariatu - Gabriela Wierzgacz
pok. 103
tel. 91 48-55-223

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

XII Wydział Gospodarczy

sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z całego obszaru Sądu
Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XXII Wydział Gospodarczy)

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak
Z-ca Przewodniczącej - SSR Agnieszka Smoleń

Informacja Upadłościowa:
Kierownik Sekretariatu - p. o. Katarzyna Bukrej
pok. 110
tel. 91 48-55-247
fax. 91 48-55-239
wydz12gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego)

ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Przewodnicząca - Joanna Kępińska - Polińska
Z-ca Przewodniczącego - Marzena Sulwińska - Świrgoń
pok. 9

Kierownika Sekretariatu - Mariusz Osiński

pok. 11
tel. (91) 42-25-347 
fax. (91) 42-25-081
wydz13krs@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Przyjmowanie interesantów Biuro Podawcze:
poniedziałek- 8.00-18.00
wtorek- piątek – 8.00- 15.00
tel. 91 422 49 99

W związku z likwidacją Kasy mieszczącej się w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informujemy, że od dnia  1 marca 2019r. nie będzie możliwości wnoszenia opłat sądowych ani zakupu znaków opłaty sądowej w budynku przy ul. Kr. Korony Polskiej 31.

Jednocześnie informujemy, iż w/w opłat można dokonać:

  • w Kasie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie  przy ul. Kaszubskiej 42
  • przelewem na nr rachunku:

NBP O/O Szczecin 92 1010 1599 0526 7622 3100 0000 (podając w tytule przelewu niezbędne informacje: sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko lub numer wydziału tj. XIII Wydział KRS)

  • kupując znak sądowy w formie elektronicznej (e-znak) na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl/
  • w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju. Najbliższa filia urzędu pocztowego znajduje się w odległości 600 m w budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 5.

 

Udzielanie informacji telefonicznej wyłącznie pod numerem telefonu 91 422 49 99

XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego (dawniej rozpoznawane przez XXIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów)

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca – Katarzyna Ekiert – Rudkowska

Kierownik Sekretariatu - Iwona Siewielec

pok. 77

tel. (91) 48-55-549

fax (91) 48-55-272
wydz14rz@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Przyjmowanie interesantów, Biuro Podawcze, Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
Sala ogólna BOI
poniedziałek- 8.00-18.00
wtorek- piątek – 8.00- 15.00

tel. (91) 48-55-549

 

Sekcja Egzekucyjna

ul. Kaszubska 42 
70-227 Szczecin

tel.: (91) 48-55-375, (91) 48-55-409
fax: (91) 48-55-375

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17 09:10:00
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 09:37:15
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 08:57:53
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-13 13:32:32
Publikacja w dniu:
2021-01-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-13 11:47:51
Publikacja w dniu:
2021-01-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-11 11:55:22
Publikacja w dniu:
2020-12-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-04 09:39:47
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 14:23:56
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-27 08:36:23
Publikacja w dniu:
2020-07-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-06 14:17:05
Publikacja w dniu:
2020-07-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-03 12:39:45
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-09
Publikacja w dniu:
2020-03-09
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Rafał Demiańczuk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-03
Publikacja w dniu:
2020-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-23
Publikacja w dniu:
2019-04-23
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-26
Publikacja w dniu:
2019-03-26
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-16
Publikacja w dniu:
2018-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-08
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-22
Publikacja w dniu:
2018-01-22
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-30
Publikacja w dniu:
2017-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-30
Publikacja w dniu:
2017-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-12
Publikacja w dniu:
2017-04-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d