Informacja

Biuro Obsługi Interesantów - BOI:

Udziela informacji o wszystkich sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie.

Wydział I, II, III Cywilny, VI Egzekucyjny, X, XI, XII Gospodarczy:

tel. 91 48 55 530, 91 48 55 550, 91 48 55 551

Wydział IV, V, VII Karny:

tel. 91 48 55 552, 91 48 55 553

Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich, IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

tel. 91 48 55 553, 91 48 55 552


VI Wydz. Egzekucyjny - Plany podziału udostępniane są w Sekretariacie Wydziału.

XII Wydz. Gospodarczy - Listy wierzytelności i plany podziału udostępniane są w Sekretariacie Wydziału.

e-mail: boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Czytelnia akt

tel. 91 48 55 570
e-mail: czytelnia@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Biuro Podawcze

tel. 91 48 55 546
tel. 91 48 55 547
tel. 91 48 55 548

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

tel. 91 48 55 542
fax 91 48 55 520
e-mail: wdominiak@szczecin-centrum.sr.gov.pl

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

Obsługa interesantów
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Biuro podawcze

tel. 91 42 24 999

Oddział Centralnej Informacji KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń)

tel. 91 42 24 999

Czytelnia akt

tel. 91 42 40 559
poniedziałek 8.00-18.00 
wtorek-piątek 8.00-15.00

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

tel. 91 42 25 347
e-mail: monitor@szczecin-centrum.sr.gov.pl
poniedziałek-piątek 9.00-15.00

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00-13.00 lub w inne dni po wcześniejszym umówieniu w Oddziale Administracyjnym
ul. Kaszubska 42
pok. 125, na I piętrze
tel. 91 48 55 275

Rejestr zmian dla: Informacja