Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Elementy graficzne nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/download/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego-2021-1617191395.pdf

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-19.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używac standartowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nowak, webadmin@szczecin-centrum.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914 85 53 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nowak, adres poczty elektronicznej: webadmin@szczecin-centrum.sr.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 48 55 376. Każdy ma prawo: - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: - dane kontaktowe osoby zgłaszającej, - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: - Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie - Adres: ul. Kaszubska 42 - 70-227 Szczecin - e-mail: administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl - telefon: 914 855 275 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kaszubskiej. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od strony ul. Limanowskiego. Dodatkowo Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze na poziomie 0 i Biuro Obsługi Interesanta wraz z czytelnią akt i kasą Sądu na poziomie „-1”. W budynku jest winda. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Biurze Obsługi Interesantów można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Limanowskiego 1, 70-227 Szczecin. Do budynku prowadzi wejście od ul. Limanowskiego. Wejście znajduje się na niskim parterze. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od ul. Limanowskiego. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 1 i 2. W budynku jest winda. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na rogu ul. Limanowskiego i 3 Maja. Ulica Limanowskiego jest ulicą jednokierunkową i na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Narutowicza 19, 70-227 Szczecin. Do budynku prowadzi wejście od ul Narutowicza. Wejście znajduje się na niskim parterze. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Budynek wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy, natomiast brak windy. Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 0 oraz sale rozpraw znajdujące się na I i II piętrze. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na ul. Kaszubskiej lub na ul. Potulickiej. Od skrzyżowania z ul. Potulicką do skrzyżowania z ul. 3 Maja, na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kaszubskiej. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od strony ul. Limanowskiego. Dodatkowo Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze na poziomie 0 i Biuro Obsługi Interesanta wraz z czytelnią akt i kasą Sądu na poziomie „-1”. W budynku jest winda. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Biurze Obsługi Interesantów można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 11:00:35
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 10:50:00
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 10:48:08
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 07:46:46
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:23:29
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:15:32
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:12:35
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-04 15:12:41
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:52:01
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:45:40
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:38:41
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:28:24
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:24:03
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj