ZP/1/PN/2018 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19, ul. Królowej Korony Polskiej 31, ul. Kaszubskiej 42, ul. Limanowskiego 1, wokół budynków Sądu oraz kompleksowe utrzymani

ZP/1/PN/2018 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19,
ul. Królowej Korony Polskiej 31, ul. Kaszubskiej 42, ul. Limanowskiego 1, wokół budynków Sądu oraz kompleksowe utrzymanie zieleni

Rejestr zmian dla: ZP/1/PN/2018 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19, ul. Królowej Korony Polskiej 31, ul. Kaszubskiej 42, ul. Limanowskiego 1, wokół budynków Sądu oraz kompleksowe utrzymani

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
Informacja o wyniku pstępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
Informacja z jawnego otwarcia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d