Wydziały

I Wydział Cywilny

rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Marta Karnacewicz
Z-ca Przewodniczącego - SSR Joanna Rawska-Szklarz

Kierownik sekretariatu - Elżbieta Czyżykowska-Dreger
pok.129
tel. 91 48-55-280
fax. 91 48-55-521
wydz1cywilny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

III Wydział Cywilny

rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Anna Szarek
Z-ca Przewodniczącej – SSR Małgorzata Janik - Białek 

Kierownik Sekretariatu - Wioletta Rucińska
pok. 215
tel. / fax. 91 48-55-435
wydz3cywilny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

IV Wydział Karny

sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie,
z wyłączeniem spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodniczący - SSR Artur Witek 
Z-ca Przewodniczącego - SSR Waldemar Jędrzejewski

Kierownik Sekretariatu - p.o. Katarzyna Błogowska
pok. 108
tel. 91 48-55-260
fax. 91 48-55-485
wydz4karny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

V Wydział Karny

sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy  przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Agnieszka Bręczewska-Sowa

Z-ca Przewodnicząceej - SSR Rafał Pawliczak

Kierownik Sekretariatu - Jadwiga Skiba
pok. 120
tel. 91 48-55-330
fax. 91 48-55-330
wydz5karny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

VI Wydział Egzekucyjny

sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.)

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Sylwia Szwajczuk

Kierownik Sekretariatu - Iwona Harbuz
pok. 79
tel.(91) 48-55-411
fax: (91) 48-55-412
wydz6egz@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich

sprawy rodzinne i nieletnich określone w art. 12 par. 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu 

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Marta Kazaniecka

Z-ca Przewodniczącej -  SSR Grażyna Robaczewska

Kierownik Sekretariatu - Adrianna Magdziarz 
pok. 203
tel. 91 48-55-423
fax. 91 44-80-539
wydz8rodzinny@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecinie-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu

ul. Narutowicza 19

70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Konrad Kujawa

Z-ca Przewodniczącego - SSR Marek Burzyński

Kierownik Sekretariatu - Agata Rozbiewska
Tel. 91 48 55 402
wydz9pracy@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

X Wydział Gospodarczy

rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Joanna Stelmasik
Z-ca Przewodniczącej - SSR Kornelia Żminkowska

Kierownik Sekretariatu - Iwona Pińska
pok. 118
tel. 91 48-55-397
fax. 91 48-55-398
wydz10gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

XI Wydział Gospodarczy

rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu

ul Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Dariusz Plewczyński

Z-ca Przewodniczącego - SSR Artur Mączyński

Sekretariat
tel. 91 48-55-228
fax. 91 48-55-228
wydz11gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Kierownik Sekretariatu - Gabriela Wierzgacz
pok. 103
tel. 91 48-55-223

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

XII Wydział Gospodarczy

sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z całego obszaru Sądu
Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XXII Wydział Gospodarczy)

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak
Z-ca Przewodniczącej - SSR Agnieszka Smoleń

Informacja Upadłościowa:
Kierownik Sekretariatu - p. o. Katarzyna Bukrej
pok. 110
tel. 91 48-55-247
fax. 91 48-55-239
wydz12gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego)

ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Przewodnicząca - Joanna Kępińska - Polińska
Z-ca Przewodniczącego - Marzena Sulwińska - Świrgoń
pok. 9

Kierownika Sekretariatu - Mariusz Osiński

pok. 11
tel. (91) 42-25-347 
fax. (91) 42-25-081
wydz13krs@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Przyjmowanie interesantów Biuro Podawcze:
poniedziałek- 8.00-18.00
wtorek- piątek – 8.00- 15.00
tel. 91 422 49 99

W związku z likwidacją Kasy mieszczącej się w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informujemy, że od dnia  1 marca 2019r. nie będzie możliwości wnoszenia opłat sądowych ani zakupu znaków opłaty sądowej w budynku przy ul. Kr. Korony Polskiej 31.

Jednocześnie informujemy, iż w/w opłat można dokonać:

  • w Kasie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie  przy ul. Kaszubskiej 42
  • przelewem na nr rachunku:

NBP O/O Szczecin 92 1010 1599 0526 7622 3100 0000 (podając w tytule przelewu niezbędne informacje: sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko lub numer wydziału tj. XIII Wydział KRS)

  • kupując znak sądowy w formie elektronicznej (e-znak) na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl/
  • w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju. Najbliższa filia urzędu pocztowego znajduje się w odległości 600 m w budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 5.

Udzielanie informacji telefonicznej wyłącznie pod numerem telefonu 91 422 49 99

UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA OD WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO WYDZIAŁÓW KRS ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) ORAZ PORTALU REJESTRÓW SĄDOWYCH (https://prs.ms.gov.pl) 

Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS:

1.      Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) oraz Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

 2.      Opłaty sądowe od wniosków składanych a pośrednictwem  systemu „S-24” wnoszone są wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.     

3.      Opłaty sądowe od wniosków składanych za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wnoszone są:

a)      przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 

b)      przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

4.      Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek.

5.      Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp. należy wpłacać na konto sum na zlecenie sądu, który rozpoznaje wniosek (prowadzi postępowanie).

Dokonując wpłaty (z pkt 3b, 4 i 5) należy w tytule przelewu zamieścić:
·      sygnaturę sprawy, nr KRS podmiotu lub numer karty dłużnika

·      imię i nazwisko lub nazwę podmiotu

·      adres

·      zaliczka (na biegłego, tłumacza, wynagrodzenie dla kuratora, inna)

Do wniosków od których opłata wniesiona została w sposób opisany w pkt. 3b, 4 i 5 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego (dawniej rozpoznawane przez XXIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów)

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Przewodnicząca – Katarzyna Ekiert – Rudkowska

Kierownik Sekretariatu - Iwona Siewielec

pok. 77

tel. (91) 48-55-549

fax (91) 48-55-272
wydz14rz@szczecin-centrum.sr.gov.pl  

Przyjmowanie interesantów, Biuro Podawcze, Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
Sala ogólna BOI
poniedziałek- 8.00-18.00
wtorek- piątek – 8.00- 15.00

tel. (91) 48-55-549

 

Sekcja Egzekucyjna

ul. Kaszubska 42 
70-227 Szczecin

tel.: (91) 48-55-375, (91) 48-55-409
fax: (91) 48-55-375

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 16:42:29
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-17 09:10:00
Publikacja w dniu:
2021-02-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 09:37:15
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 08:57:53
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-13 13:32:32
Publikacja w dniu:
2021-01-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-13 11:47:51
Publikacja w dniu:
2021-01-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-11 11:55:22
Publikacja w dniu:
2020-12-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-04 09:39:47
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 14:23:56
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-27 08:36:23
Publikacja w dniu:
2020-07-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-06 14:17:05
Publikacja w dniu:
2020-07-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-03 12:39:45
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-09
Publikacja w dniu:
2020-03-09
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Rafał Demiańczuk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-03
Publikacja w dniu:
2020-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-23
Publikacja w dniu:
2019-04-23
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-26
Publikacja w dniu:
2019-03-26
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-16
Publikacja w dniu:
2018-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-08
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-22
Publikacja w dniu:
2018-01-22
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-30
Publikacja w dniu:
2017-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-30
Publikacja w dniu:
2017-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-12
Publikacja w dniu:
2017-04-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d