Wydział II Cywilny oraz Wydział VII Karny Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie został zniesiony z dniem 1.01.2018r.

Uprzejmie informujemy, iż Wydział II Cywilny oraz Wydział VII Karny Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie został zniesiony z dniem 1.01.2018r. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU z 2016 r., poz. 2062).

W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie:

 • I Wydział Cywilny – rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczyna się na litery od A do L, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu,
 • III Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczyna się na litery od Ł do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu,
 • IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie,
  z wyłączeniem spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy  przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,
 • VI Wydział Egzekucyjny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego,
  z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych
  i opiekuńczych (art. 1050–1051 k.p.c.), 

Rejestr zmian dla: Wydział II Cywilny oraz Wydział VII Karny Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie został zniesiony z dniem 1.01.2018r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
b/d