TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-25 lutego 2018 roku będzie odbywał się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości podejmowane są działania mające na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać na stronie internetowej: www.FunduszSprawiedliwosci.gov.pl

Jaką pomoc osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać w ramach Funduszu Sprawiedliwości w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym:
a. pomoc prawną,
b. pomoc związaną z psychoterapią, pomoc psychologiczną lub psychiatryczną,
c. pomoc tłumacza, w tym tłumacza języka migowego,
d. pomoc materialną, w tym m.in.:

  •  pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
  •  pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
  •  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskiwaniem świadczeń,
  •  pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów żywnościowych,
  •  zakup urządzeń i wyposażenia.

Galeria

Rejestr zmian dla: TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d