Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum

SSO Robert Buryotwiera się w nowym oknie
Sekretariat Prezesa
tel. (91) 48-55-275
pok. 125
ul. Kaszubska 42
70 - 227 Szczecin

Wiceprezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum

SSR Artur Witekotwiera się w nowym oknie
Sekretariat Wiceprezesa
tel. (91) 48-55-275
pok. 123
ul. Kaszubska 42
70 - 227 Szczecin

Wiceprezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum

SSR Grażyna Sienicka
Sekretariat Wiceprezesa
tel. (91) 48-55-275
pok. 125
ul. Kaszubska 42
70 - 227 Szczecin

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu