Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Lp.  Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartośc zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego
Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19,
ul. Królowej Korony Polskiej 31, ul. Kaszubskiej 42, ul. Limanowskiego 1, wokół budynków Sądu oraz kompleksowe utrzymanie zieleni.
Usługa Przetarg Nieogranioczony  272 000,00 zł luty/marzec 2017
2 Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Usługa Przetarg Nieogranioczony 240 000,00 zł marzec/kwiecień 2017
3 Ochrona ubezpieczeniowa obeujmująca życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, ich współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci  Usługa Przetarg Nieogranioczony  528 000,00 zł kwiecień/maj 2017
4 Dostawa i montaż mebli biurowych do Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie Dostawa Przetarg Nieogranioczony   250 000,00 zł czerwiec/lipiec 2017

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017