Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:2016-10-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-05-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Nowak, adres poczty elektronicznej: webadmin@szczecin-centrum.sr.gov.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 48 55 376.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie
 • Adres: ul. Kaszubska 42
  70-227 Szczecin
 • E-mail: administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl
 • Telefon: 914 855 275

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Kaszubskiej. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od strony ul. Limanowskiego. Dodatkowo 
Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze na poziomie 0 i Biuro Obsługi Interesanta wraz z czytelnią akt i kasą Sądu na poziomie „-1”. W budynku jest winda.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Biurze Obsługi Interesantów można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Narutowicza 19, 70-227 Szczecin.
Do budynku prowadzi wejście od ul Narutowicza. Wejście znajduje się na niskim parterze. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Budynek wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy, natomiast brak windy.
Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 0 oraz sale rozpraw znajdujące się na I i II piętrze.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.
Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na ul. Kaszubskiej lub na ul. Potulickiej. Od skrzyżowania z ul. Potulicką do skrzyżowania z ul. 3 Maja, na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Limanowskiego 1, 70-227 Szczecin.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Limanowskiego. Wejście znajduje się na niskim parterze. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od ul. Limanowskiego.
Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 1 i 2. W budynku jest winda.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.
Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na rogu ul. Limanowskiego i 3 Maja. Ulica Limanowskiego jest ulicą jednokierunkową i na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Królowej Korony 31, 70-485 Szczecin

Budynek główny - administracyjny

Do budynku prowadzi wejście od ul. Królowej Korony 31. Do wejścia prowadzą schody zewnętrze. Dla osób poruszających się na wózkach wjazd możliwy poprzez samochodową bramę wjazdową, wejście z boku budynku - dostęp tylko na parter oraz do czytelni (wejście w dół po schodach). Budynek wyposażony jest w schodołaz. W budynku nie ma punktu informacyjnego. Rolę punktu informacyjnego spełnia portiernia oraz Biuro Podawcze w budynku C. W pobliżu budynku nie ma miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnej oraz nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek biura podawczego

Do budynku prowadzi wejście od ul. Królowej Korony 31. Budynek parterowy bez progów. Dla osób poruszających się na wózkach wjazd możliwy poprzez samochodową bramę wjazdową. Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W pobliżu budynku nie ma miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnej oraz nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rejestr zmian dla: Oświadczenie o dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:52:01
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:45:40
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:38:41
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:28:24
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:24:03
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj