OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO – STAŻYSTA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY
W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE
STANOWISKO – STAŻYSTA

Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać
do dnia 30 listopada 2017 r. w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Szczecin -
Centrum w Szczecinie pokój 123 lub przesłać za pośrednictwem poczty
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Oddział Kadr
ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO – STAŻYSTA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
wyniki konkursu na stażystę.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-05
Publikacja w dniu:
2017-12-05
Opis zmiany:
II i III etapu konkursu na stanowisko stażysty wraz z listą osób wytypowanych do udziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d