Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie - 2 etaty, umowa zastępstwo - 2 etaty

Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie (staż urzędniczy) - 1 etat oraz stanowisko stazysty na podstawie umowy o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwonej nieobecności - 2 umowy.

Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 21 czerwca 2019 r. w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pokój 123 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Sąd Rejonowy Szczecin • Centrum w Szczecinie
Oddział Kadr
ul. Kaszubska 42
70 - 227 Szczecin

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie - 2 etaty, umowa zastępstwo - 2 etaty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
b/d