OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie - 1 etat.

Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pokój 123 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie

Oddział Kadr

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
Pozostałe wyniki kandydatów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-15
Publikacja w dniu:
2019-01-15
Opis zmiany:
b/d