Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie - 4 etaty

Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pokój 123 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie

Oddział Kadr

ul. Kaszubska 42

70-227 SzczecinRejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d