Rachunki Bankowe

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika

UWAGA ! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.


opłaty i koszty sądowe, grzywny:

92 1010 1599 0526 7622 3100 0000  (NBP)

SWIFT NBPLPLPW
kod IBAN: PLsumy depozytowe, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe:

Nr kont sum depozytowych - Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 stycznia 2015 roku:
12 1130 1017 0021 1002 2290 0004 PLN - przelew bankowy
82 1130 1017 0021 1002 2290 0005 USD - przelew bankowy
66 1130 1017 0021 1002 2290 0002 EUR - przelew bankowy
93 1130 1017 0021 1002 2290 0001 CHF - przelew bankowy
39 1130 1017 0021 1002 2290 0003 GBP - przelew bankowy

kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2018r. wpłaty gotówkowe dotyczące sum depozytowych, poręczeń i zabezpieczeń majątkowych dokonywać można tylko w placówce Banku PeKaO S.A. przy ul. Bogurodzicy 5 w Szczecinie na nr kont:

30 1240 6957 0111 0000 0000 0778 PLN - do wpłat gotówkowych
39 1240 6957 0787 0000 0000 0087 USD - do wpłat gotówkowych
89 1240 6957 0978 0000 0000 0113 EUR - do wpłat gotówkowych
46 1240 6957 0797 0000 0000 0043 CHF - do wpłat gotówkowych
57 1240 6957 0789 0000 0000 0051 GBP - do wpłat gotówkowych

Bank BGK nie będzie prowadził obsługi kasowej.zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków:

32 1010 1599 0526 7613 9800 0000

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie:

47 1130 1176 0022 2107 0820 0006 - przelew bankowy

kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2018r. wpłaty gotówkowe dotyczące FPPoPP dokonywać można tylko w placówce Banku PeKaO S.A. przy ul. Bogurodzicy 5 w Szczecinie na nr konta:

44 1240 6957 0111 0000 0000 2175 - do wpłat gotówkowych

Bank BGK nie będzie prowadził obsługi kasowej.


 

opłaty za wpisy w Rejestrze Spadkowym

Rejestr zmian dla: Rachunki Bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
Nr kont
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE MF CHF
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d