Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie nr 31/20 z dnia 21 maja 2020 r. informujemy, że Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Z czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby, które złożyły zamówienie na akta drogą telefoniczną lub mailową, najwcześniej dnia następnego, nie później niż dwa dni przed terminem posiedzenia. W zamówieniu należy wskazać pełną godzinę, o której mają być udostępnione, począwszy od 8:00, a skończywszy na 14:00. Czas zapoznania się z aktami jest ograniczony do 50 minut. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Osoba korzystająca z czytelni musi mieć maseczkę, rękawiczki ochronne oraz własne art. piśmiennicze. Nie ma możliwości kopiowania akt przez pracowników sądu czytelni.

Liczba interesantów przebywających w Czytelni Akt jest ograniczona do 5, przy zachowaniu 2 metrów odległości od każdego stanowiska, w biurze Obsługi Interesantów do 3, w biurze Podawczym do 1 osoby i jednocześnie do 1 interesanta przy co drugim stanowisku.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie nr 67/20 z dnia 2020 roku nie przeprowadza się obsługi interesantów w sekretariatach Wydziałów. Czynności te są realizowane przez Biuro Obsługi Interesanta przy ul. Kaszubskiej 42 po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Biuro Obsługi Interesantów - BOI:

Udziela informacji o wszystkich sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Kontakt z Biurem Obsugi Interesanta odbywa się telefonicznie lub  elektronicznie: boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Wydział I, III Cywilny, VI Egzekucyjny, X, XI, XII Gospodarczy:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 530, 91 48 55 550, 91 48 55 551

Wydział IV, V Karny:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 552, 91 48 55 553

Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich, IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 553, 91 48 55 552

Wydział XIV Gospodarczy Rejestru zastawów:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 549


VI Wydz. Egzekucyjny - od 10 sierpnia 2017 roku plany podziałów (wraz z aktami) będą udostępnione do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, na zasadach analogicznych do udostępniania akt sądowych

XII Wydz. Gospodarczy - od 7 sierpnia 2017 roku listy wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych będą udostępniane do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, na zasadach analogicznych do udostępniania akt sądowych.

e-mail: boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Czytelnia akt

tel. 91 48 55 570
e-mail: czytelnia@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Biuro Podawcze

tel. 91 48 55 546
tel. 91 48 55 547
tel. 91 48 55 548

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

tel. 91 48 55 542
fax 91 48 55 520
e-mail: wdominiak@szczecin-centrum.sr.gov.pl

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie nr 31/20 z dnia 21 maja 2020 r. informujemy, że Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Z czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby, które złożyły zamówienie na akta drogą telefoniczną lub mailową, najwcześniej dnia następnego, nie później niż dwa dni przed terminem posiedzenia. W zamówieniu należy wskazać pełną godzinę, o której mają być udostępnione, począwszy od 8:00, a skończywszy na 14:00. Czas zapoznania się z aktami jest ograniczony do 50 minut. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Osoba korzystająca z czytelni musi mieć maseczkę, rękawiczki ochronne oraz własne art. piśmiennicze. Nie ma możliwości kopiowania akt przez pracowników sądu czytelni.

Liczba interesantów przebywających w Czytelni Akt jest ograniczona do 2, przy zachowaniu 2 metrów odległości od każdego stanowiska, w biurze Obsługi Interesantów do 1.

Biuro Obsługi Interesantów obsługuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na określoną godzinę, a wstęp mają wyłącznie osoby umówione.

Obsługa interesantów
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Biuro podawcze

tel. 91 42 24 999

Oddział Centralnej Informacji KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń)

tel. 91 42 24 999

Czytelnia akt

tel. 91 42 40 559
poniedziałek 8.00-18.00 
wtorek-piątek 8.00-15.00

czytelnia13krs@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

tel. 91 42 25 347
e-mail: monitor@szczecin-centrum.sr.gov.pl
poniedziałek-piątek 9.00-15.00

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00-13.00 lub w inne dni po wcześniejszym umówieniu w Oddziale Administracyjnym
ul. Kaszubska 42
pok. 125, na I piętrze
tel. 91 48 55 275

Rejestr zmian dla: Informacja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-01 23:20:20
Publikacja w dniu:
2021-06-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-30 14:50:52
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-16 15:14:41
Publikacja w dniu:
2021-04-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-13 14:52:57
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-24 14:28:28
Publikacja w dniu:
2021-03-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 22:40:57
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 15:17:15
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 14:18:20
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 14:17:46
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 13:10:16
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 11:39:28
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
dodanie ulicy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja