TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

 

Uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie w dniach 18 – 24 luty 2019 roku w ramach obchodu „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” kuratorzy zawodowi będą pełnić dyżury w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie według niżej podanego grafiku: 

I ZKSS – ul. Narutowicza 19; godz. 9.00 – 15.00

18 luty 2019 ( poniedziałek)

Karolina Lachowicz – (pokój 301), tel. 91 48 55 443

Barbara Paczewska – (pokój 311), tel. 91 48 55 225

19 luty 2019 ( wtorek)

Elżbieta Grabowska  - (pokój 312), tel. 91 48 55 252

Beata Jurek – El Okla –(pokój 30), tel. 91 48 55 443

Barbara Kacalak  - (pokój 311), tel. 91 48 55 294

20 luty 2019 ( środa)

Ewa Narewska – (pokój 301),  tel. 91 48 55 443

Katarzyna Osmałek  - (pokój 311),  tel. 91 48 55 252

21 luty 2019 ( czwartek)

Justyna Zawada  - (pokój 303), tel. 91 48 55 285

Magdalena Wróblewska – (pokój 311), tel. 91 48 55 252

Izabela Pietrasik – (pokój 303), tel. 91 48 55 285

22 luty 2019 ( piątek)

Joanna Zagórska – (pokój 311), tel. 91 48 55 252

Agnieszka Szablewska – (pokój 303), tel. 91 48 55 285

 

II ZKSS – ul. Limanowskiego 1, godz. 9.00 -15.00

18 luty 2019 ( poniedziałek)

Dziarmaga Wiesława- (pok. 111), tel. 91 48 55 518
Roman Artur – (pok.108), tel. 91 48 55 579

Opszała Izabela – (pok.112), tel. 91 48 55 512

Lach Marek – (pok.109), tel. 91 48 55 511

19 luty 2019 ( wtorek)

Czyżewski Mateusz – (pok. 108), tel. 91 48 55 579

Dziatko – Ososko Renata – (pok.109), tel. 91 48 55 511

Filipczak Żaneta – (pok.111), tel. 91 48 55 518

20 luty 2019 ( środa)

Dziarmaga Wiesława – (pok.111), tel. 91 48 55 518

Opszała Izabela – (pok. 112), tel. 91 48 55 512

Roman Artur – (pok. 108), tel. 91 48 55 579

21 luty 2019 ( czwartek)

Czyżewski Mateusz – (pok. 108), tel. 91 48 55 579

Filipczak Żaneta – (pok. 111), tel. 91 48 55 518

Lach Marek – (pok. 109), tel. 91 48 55 511

Opszała Izabela – (pok. 112), tel. 91 48 55 512

22 luty 2019 ( piątek)

Dziatko - Ososko Renata – (pok. 109), tel. 91 48 55 511

 

III ZKSS – ul. Limanowskiego 1, godz. 9.00 -15.30

18 luty 2019 (poniedziałek)

Aleksandra Urbańska - (pokój 106a), tel. 91 48 55 505

Agnieszka Kachlicka – Klimek - (pokój 106a), tel. 91 48 55 505

Ewelina Lewandowska - (pokój 110), tel. 91 48 55 513

19 luty 2019 (wtorek) 

Remigiusz Czernia - (pokój 101), tel. 91 48 55 5010

Bartłomiej Kędra - (pokój 106a), tel. 91 48 55 505

Aleksandra Urbańska - (pokój 106a), tel. 91 48 55 505

20 luty 2019 (środa) 

Dorota Sawicka – Szałek - (pokój 105), tel. 91 48 55 506

Bożena Kołodziejczak - (pokój 105), tel. 91 48 55 506

Agnieszka Kachlicka – Klimek - (pokój 106a), tel. 91 48 55 505

21 luty 2019 (czwartek)

Bartłomiej Kędra - (pokój 106a), tel. 91 48 55 505

Dorota Sawicka - (pokój 105), tel. 91 48 55 506

22 luty 2019 (piątek)

Remigiusz Czernia - (pokój 101), tel. 91 48 55 5010

Bożena Kołodziejczak -  (pokój 105), tel. 91 48 55 506

Ewelina Lewandowska - (pokój 110), tel. 91 48 55 513

 

Informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości podejmowane są działania mające na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać na stronie internetowej: www.FunduszSprawiedliwosci.gov.pl

Jaką pomoc osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać w ramach Funduszu Sprawiedliwości w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym:
a. pomoc prawną,
b. pomoc związaną z psychoterapią, pomoc psychologiczną lub psychiatryczną,
c. pomoc tłumacza, w tym tłumacza języka migowego,
d. pomoc materialną, w tym m.in.:

  •  pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
  •  pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
  •  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskiwaniem świadczeń,
  •  pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów żywnościowych,
  •  zakup urządzeń i wyposażenia.

Rejestr zmian dla: TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-14
Publikacja w dniu:
2019-02-14
Opis zmiany:
b/d