Informacja

Biuro Obsługi Interesantów - BOI:

Udziela informacji o wszystkich sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Kontakt z Biurem Obsugi Interesanta odbywa się telefonicznie lub  elektronicznie: boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Wydział I, III Cywilny, VI Egzekucyjny, X, XI, XII Gospodarczy:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 530, 91 48 55 550, 91 48 55 551

Wydział IV, V Karny:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 552, 91 48 55 553

Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich, IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 553, 91 48 55 552

Wydział XIII Gospodarczy KRS:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 595 oraz 91 48 55 596

Wydział XIV Gospodarczy Rejestru Zastawów:

ul. Kaszubska 42
tel. 91 48 55 549


VI Wydz. Egzekucyjny - od 10 sierpnia 2017 roku plany podziałów (wraz z aktami) będą udostępnione do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, na zasadach analogicznych do udostępniania akt sądowych

XII Wydz. Gospodarczy - od 7 sierpnia 2017 roku listy wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych będą udostępniane do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, na zasadach analogicznych do udostępniania akt sądowych.

e-mail: boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Czytelnia akt

tel. 91 48 55 570
e-mail: czytelnia@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Biuro Podawcze

tel. 91 48 55 546
tel. 91 48 55 547
tel. 91 48 55 548

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

tel. 91 48 55 542
fax 91 48 55 520
e-mail: wdominiak@szczecin-centrum.sr.gov.pl

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

Obsługa interesantów - ul. Kaszubska 42, tel. 91 48 55 595 oraz 91 48 55 596

Biuro podawcze - ul. Kaszubska 42, tel. 91 48 55 595 oraz 91 48 55 596

Oddział Centralnej Informacji KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń) - ul. Kaszubska 42, tel. 91 48 55 595 oraz 91 48 55 596

Czytelnia akt - ul. Wyszyńskiego 30, pok. 413

tel. 91 42 40 559
poniedziałek 8.00-18.00 
wtorek-piątek 8.00-15.00

czytelnia13krs@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego - ul. Kaszubska 42

tel. 91 42 25 347 w. 40
e-mail: monitor@szczecin-centrum.sr.gov.pl
poniedziałek-piątek 9.00-15.00

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00-13.00 lub w inne dni po wcześniejszym umówieniu w Oddziale Administracyjnym
ul. Kaszubska 42
pok. 125, na I piętrze
tel. 91 48 55 275

Rejestr zmian dla: Informacja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 13:32:15
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:54:47
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:54:01
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:52:50
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:52:16
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:51:01
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:49:41
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:47:56
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:37:04
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-16 01:20:02
Publikacja w dniu:
2022-06-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-30 14:04:02
Publikacja w dniu:
2022-05-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 10:33:09
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-01 23:20:20
Publikacja w dniu:
2021-06-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-30 14:50:52
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-16 15:14:41
Publikacja w dniu:
2021-04-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-13 14:52:57
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-24 14:28:28
Publikacja w dniu:
2021-03-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 22:40:57
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 15:17:15
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 14:18:20
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 14:17:46
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 13:10:16
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-27 11:39:28
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
dodanie ulicy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja