RSS
A A A
SmodBIP

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
tel. 91 44 80 002
NIP: 852-25-29-488
REGON: 320492751


UWAGA dotycząca XIII Wydziału KRS !!!

Od dnia 1 grudnia 2014 roku, na mocy ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1161) uległa zmianie min. liczba wpisywanych do Rejestru przedmiotów działalności (kodów PKD). Zgodnie z przepisami, przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wpisywany do KRS może zawierać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Zmiana ta dotyczy podmiotów nowo wpisywanych jak i podmiotów już zarejestrowanych w KRS.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności, dostosowując wpisy dotyczące PKD do obowiązujących przepisów, przy składaniu pierwszego wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później jednak niż z upływem 5 lat od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy. Tak więc dokonując jakiejkolwiek zmiany w KRS po 1 grudnia 2014 roku wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia formularza KRS – ZM. W przypadku niedokonywania żadnych zmian wpisu w ciągu 5 letniego okresu przejściowego, należy przed dniem 1 grudnia 2019 roku złożyć stosowny wniosek o zmianę wpisu.
Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie zmiany wymaganej przez w/w przepisy nie wymaga ich zmiany.


Godziny urzędowania (zobacz)

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie obejmuje część miasta Szczecin w granicach przebiegających od Nabrzeża Weleckiego w linii prostej do ul. Małopolskiej, osią jezdni ul. Małopolskiej i ul. Jagiellońskiej do torów kolejowych, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, ul. Nocznickiego do ul. Firlika, osiami ul.: Firlika i Łady do ul. Szarotki i w linii prostej od ul. Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego oraz część miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się Autostrady Poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ul. Jagiellońskiej, osią jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Małopolskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta. (pokaż na mapie)


Adresy i ulice obszarów właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 23 lutego do 28 lutego  2015 roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Adresy ośrodków dostępne są pod adresem internetowym: 
http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/


Rozmieszczenie wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie :

 ul. Kaszubska 42 (pokaż na mapie):

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Cywilny
 • IV Wydział Karny
 • V Wydział Karny
 • VII Wydział Karny

 

 

  


 ul. Narutowicza 19 (pokaż na mapie):

 • III Wydział Cywilny
 • VI Wydział Egzekucyjny
 • VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń
 • X Wydział Gospodarczy
 • XI Wydział Gospodarczy
 • XII Wydział Gospodarczy

 

 

 


 pl. Żołnierza Polskiego 16 (pokaż na mapie):

 • XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 ul. Królowej Korony Polskiej 31 (pokaż na mapie):

 • XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

 

Aktualności

IVK 599/09 - ogłoszenie

25.02.2015

 Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IV Wydział Karny wzywa osoby uprawnione do obioru depozytu nr 8351/R w postaci pieniędzy w kwocie 2100 Euro (banknot o nominale 500 Euro, 3 banknoty o nominałach 50 Euro, 3 banknoty o nominale 20 Euro, 3 banknoty o nominale 10 Euro, oraz 2 banknoty o nominale 5 Euro) zabezpieczonego do sprawy prowadzonej pod sygn. akt: IV K 599/09 (sygnatura Prokuratury 2 Ds. 155/09)

Sygn. akt V K 475/08 - ogłoszenie

24.02.2015

 „Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie wzywa osoby uprawnione do obioru depozytu zabezpieczonego do sprawy prowadzonej przeciwko Dariuszowi Sokołowskiemu pod sygn. akt: V K 475/08 (4 Ds. 1087/08) o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W toku przeszukania mieszkania Dariusza Sokołowskiego mieszczącego się Warszawie przy ul. Górna Droga 2 m. 705 w dniu 27.10.2007 roku ujawniono m.in. 21 sztuk banknotów PLN opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Drz 3385/08, pod poz. 1, na łączną kwotę 6.140 zł. W toku postępowania nie udało się ustalić jednoznacznie osoby uprawnionej do posiadania ww. pieniędzy. W związku z powyższym sąd orzekł o złożeniu ww. dowodów rzeczowych do depozytu sądowego”.

II Kongres Nauk Sądowych - 20.06.2015

12.02.2015

 Dokumenty do pobrania:

 • Komunikat
 • Karta uczestnictwa


Opublikował: Sławomir Konarski
Publikacja dnia: 12.02.2015
Podpisał: Sławomir Konarski
Dokument z dnia: 23.11.2009
Dokument oglądany razy: 1 022 402