RSS
A A A
SmodBIP

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
tel. 91 44 80 002
NIP: 852-25-29-488
REGON: 320492751


UWAGA dotycząca XIII Wydziału KRS !!!

Od dnia 1 grudnia 2014 roku, na mocy ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1161) uległa zmianie min. liczba wpisywanych do Rejestru przedmiotów działalności (kodów PKD). Zgodnie z przepisami, przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wpisywany do KRS może zawierać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Zmiana ta dotyczy podmiotów nowo wpisywanych jak i podmiotów już zarejestrowanych w KRS.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności, dostosowując wpisy dotyczące PKD do obowiązujących przepisów, przy składaniu pierwszego wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później jednak niż z upływem 5 lat od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy. Tak więc dokonując jakiejkolwiek zmiany w KRS po 1 grudnia 2014 roku wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia formularza KRS – ZM. W przypadku niedokonywania żadnych zmian wpisu w ciągu 5 letniego okresu przejściowego, należy przed dniem 1 grudnia 2019 roku złożyć stosowny wniosek o zmianę wpisu.
Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie zmiany wymaganej przez w/w przepisy nie wymaga ich zmiany.


Godziny urzędowania (zobacz)

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie obejmuje część miasta Szczecin w granicach przebiegających od Nabrzeża Weleckiego w linii prostej do ul. Małopolskiej, osią jezdni ul. Małopolskiej i ul. Jagiellońskiej do torów kolejowych, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, ul. Nocznickiego do ul. Firlika, osiami ul.: Firlika i Łady do ul. Szarotki i w linii prostej od ul. Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego oraz część miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się Autostrady Poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ul. Jagiellońskiej, osią jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Małopolskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta. (pokaż na mapie)


Adresy i ulice obszarów właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 24 lutego do 01 marca  2014 roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Adresy ośrodków dostępne są pod adresem internetowym: 
http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/


Rozmieszczenie wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie :

 ul. Kaszubska 42 (pokaż na mapie):

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Cywilny
 • IV Wydział Karny
 • V Wydział Karny
 • VII Wydział Karny

 

 

  


 ul. Narutowicza 19 (pokaż na mapie):

 • III Wydział Cywilny
 • VI Wydział Egzekucyjny
 • VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń
 • X Wydział Gospodarczy
 • XI Wydział Gospodarczy
 • XII Wydział Gospodarczy

 

 

 


 pl. Żołnierza Polskiego 16 (pokaż na mapie):

 • XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 ul. Królowej Korony Polskiej 31 (pokaż na mapie):

 • XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

 

Aktualności

Plan działalności Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na rok 2015

31.12.2014

 Plan działalności Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na rok 2015

Zmiana nr konta sum depozytowych

30.12.2014

Z dniem 01-01-2015r. ulega zmianie numer rachunku bankowego sum depozytowych: Poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe, kaucje, zabezpieczenia majątkowe

Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2014 dniem wolnym od pracy

04.12.2014
Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2014 dniem wolnym od pracy zamiast 13 grudnia 2014

konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci"

22.10.2014

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci", realizowanym w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom" objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.Opublikował: Sławomir Konarski
Publikacja dnia: 14.01.2015
Podpisał: Sławomir Konarski
Dokument z dnia: 23.11.2009
Dokument oglądany razy: 970 986